MAKS

MAKS MAKS

MAKS
MS 17
Ш./Гл./Выс.
1496/250/400

MAKSMS 3
Ш./Гл./Выс.
970/376/899

MAKS
MS 11
Ш./Гл./Выс.
1496/562/2037

MAKS
MS 12
Ш./Гл./Выс.
1940/562/2037

MAKS
MS 13
Ш./Гл./Выс.
567/376/465

MAKS
MS 14/140
Ш./Дл./Выс.
1484/2076/915

MAKS
MS 15
Ш./Выс.
970/750

MAKS
MS 17
Ш./Гл./Выс.
1496/250/400